Wordt momenteel alleen gebruikt voor test-doeleinden (e-mail adressen zijn nog wel gewoon bereikbaar)
Is being used for test-purposes (e-mail addresses are stil in use)